Video | «TÜRKLÜ?ÜN A?A?ILANMASI»

«TÜRKLÜ?ÜN A?A?ILANMASI»

YÜZÜNDEN ?STANBUL’DA I?LENEN CINAYET Hrant Dink Ermeni kökenli bir Türk gazeteciydi, 19 Ocak 2007 tarihinde Türk fa?istleri taraf?ndan öldürüldü. ?ki dilde yay?nlanan haftal?k Ermeni gazetesi «Agos»un kurucusu ve yay?nc?s?yd?.