Nachricht | Staat / Demokratie - Partizipation / Bürgerrechte - Soziale Bewegungen / Organisierung - International / Transnational - Asien - Arabischer Naher Osten / Türkei - Türkei Brave New Turkey?

Laboratorien, Krisen und Widersprüche der «Neuen Türkei» — Eine Salongesprächsreihe | «Yeni Türkiye» de deneyimler, krizler ve çelişkiler

Brave New Turkey?
Cigdem Ucuncu/NarPhotos/laif

Im politischen Jargon der AKP ist die Rede von einer «Neuen Türkei» seit Jahren fest verankert. Die Regierungspartei ist unmissverständlich darauf aus, das Land in eine neue Richtung zu steuern. Mit der steigenden Anzahl von Militärinterventionen unberechenbaren Ausmaßes im Innern wie nach außen, dem seit dem Putschversuch vom Juli 2016 geltenden Ausnahmezustand, und der voraussichtlichen Einführung eines Präsidialsystems im kommenden Jahr, drohen dem Land immer weitere Kapitel der «Erneuerung» im antidemokratischen Sinne.

Mit einer Salongesprächsreihe möchte die Rosa-Luxemburg-Stiftung das Ringen um die «Neue Türkei» näher beleuchten. Wir blicken auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre und ihre Auswirkungen auf Rechtsstaat, Kunst und Kultur, Lebens- und Schaffensräume, Moralvorstellungen und bebaute Umwelten.

Was wird dem Fortschrittswahn und neo-osmanischen Allmachtsphantasien der Regierung entgegengesetzt? Wo wird Kunst zum Widerstand? Was passiert, wenn Lebensweisen zum nicht mehr bloß symbolischen Schlachtfeld erklärt werden? Im Gespräch mit Wissenschaftler*innen, Jurist*innen, Künstler*innen und anderen Widerständigen gehen wir dem anhaltenden Kampf um politische sowie kulturelle und räumliche Hegemonie im Spiegel der Krisenmomente der jüngeren Vergangenheit nach.

Termine

Ort und Zeit: 19 Uhr, Salon, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Kontakt: Dominic Noll
 


«Yeni Türkiye» söylemi, AKP'nin politik jargonunun senelerdir ayrılmaz bir parçası. İktidar partisi son derece açık bir şekilde ülkeye yeni bir yön vermenin peşinde. Ülke içi ve dışındaki askeri müdahalelerin öngörülemeyen boyutlardaki ilerleyişi, 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal ve önümüzdeki sene başkanlık sistemine geçilmesi yönündeki beklenti, Türkiye'yi mütemadiyen demokrasi karşıtı „yenilenmeler“ ile tehdit ediyor.

Rosa Luxemburg Vakfı, bir konuşma dizisiyle „Yeni Türkiye“ adına verilen mücadeleyi daha yakından ele almak istiyor. Dizi kapsamında son yıllarda ülkede yaşanan gelişmelere göz atarken, bunların  hukuk devleti, sanat ve kültür, yaşam ve üretim alanları, ahlak anlayışları ve inşa edilen yaşam alanları üzerindeki etkilerini tartışacağız. 

İktidarın süreklilik takıntısı ve Neo-Osmanlıcı mutlak güç fantazilerine neyle karşı koyuluyor? Sanatsal üretim hangi noktada direnişe dönüşüyor? Yaşam tarzları artık sadece sembolik olmaktan çıkan bir çatışma alanına dönüştüğünde ne oluyor? Bu konuşma dizisinde bilim insanları, hukukçular, sanatçılar ve farklı şekillerde bu sisteme karşı çıkan diğer aktörlerle yakın geçmişin dönüm noktası sayılabilecek anlarına yansıyan politik, kültürel ve mekansal hegemonya mücadelesine eğileceğiz.

Yer: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Salon, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

İletişim: Dominic Noll, dominic.noll@rosalux.org