Video | «TÜRKLÜ?ÜN A?A?ILANMASI»

YÜZÜNDEN ?STANBUL’DA I?LENEN CINAYET Hrant Dink Ermeni kökenli bir Türk gazeteciydi, 19 Ocak 2007 tarihinde Türk fa?istleri taraf?ndan öldürüldü. ?ki dilde yay?nlanan haftal?k Ermeni gazetesi «Agos»un kurucusu ve yay?nc?s?yd?.

«TÜRKLÜ?ÜN A?A?ILANMASI»