Projekt

Buchpublikation: "Queer. Macht. Politik"

Information

Jahr

2013

Träger, Projekt­verantwort­liche

Dr. Klaus LedererBarbara Höll

Förder­summe

1.400 € €