Fotogalerie | International / Transnational, Soziale Bewegungen / Organisierung, Arbeit / Gewerkschaften, Wohnen Duisburg-Bruckhausen

Duisburg-Bruckhausen

Internationaler Solidaritätsspaziergang am 26.4.2013 in Duisburg-Bruckhausen