Publikation Wirtschafts- / Sozialpolitik - Staat / Demokratie - Ungleichheit / Soziale Kämpfe - Gesellschaftliche Alternativen - Geschlechterverhältnisse - Kapitalismusanalyse - Gesundheit und Pflege Sağlik, Kazançli bir Metadir!

Piyasalas¸ tırılan sag˘ lık sisteminin sorunları ve masalları

Information

Reihe

luxemburg argumente

Autorin

Nadja Rakowitz,

Erschienen

Juni 2013

Bestellhinweis

Nur online verfügbar

Zugehörige Dateien

«Bir kaç yıl içinde sağlık hizmetleri ödenebilir olmayacak» – bu söylem ülkemizde onlarca yıl boyunca gösterilen tehdit senaryosunun özünü oluşturmaktadır. Nüfusun azalması ve tıp tekniğindeki ilerlemeler «masraf patlamasının« nedeniymiş. «Yüksek ücret yan giderleri
» başlığı altında sağlık sistemi primlerinin şirketleri dünya piyasalarında rekabet edemeyecek derecede yük altına sokulduğu iddia ediliyor. Nihâyetinde «ücretsiz» tıbbî hizmetler sonucunda hastalar arasında yaygınlaşan «bedavacılık mantalitesinin» yasal
sağlık sigortasına ölümcül darbeyi vurduğu ileri sürülüyor. Zorunluluk durumunu telkin eden böylesi «argümentasyonlarla» sağlık sistemindeki özelleştirmeler kaçınılmaz adımlar diyerek hızlandırılmaktadır. Dünyanın en zengin toplumlarından birinde yasal sağlık
sigortası hizmetleri kısıtlanmakta, hastaneler özelleştirilmekte ve yasal sağlık sigortalarını özelleştirme girişimleri hızlandırılmaktadır. Aynı zamanda hastanelerde veya eczanelerde tıbben gerekli olmayan tedbirler artırılmakta; ilaç sanayii devasa kârlar elde etmekte ve yoksul mahalleler veya taşra bölgelerinde doktor sıkıntısı çekilirken, doktor sayısı her yıl daha da artmaktadır. Peki, tüm bunlar neden böyledir?

Bu broşür, sağlık alanında söz konusu olanın yüksek miktarda paralar olduğunu ve bu paraların büyük bir bölümünün ise henüz kapitalist çıkarların boyunduruğu altına alınmadığını göstermektedir. Sağlık sisteminde kimin neyi eleştirdiğine ve hangi teşhislere göre hangi çözümleri önerdiğine iyi bakmak gerekiyor. Birinci bölümde Almanya’daki sağlık sistemi kısaca açıklandıktan sonra, sağlık politikası tartışmalarında söylenen masallar deşifre edilecektir. İkinci bölümde farklı sorun teşhisleri ve çözümleri karşılaştırmalı olarak gözden geçirilecek ve arka planları analiz edilecektir. Üçüncü bölümde ise, kapitalist koşullar altında dahi hizmetlerin daha iyi verilebileceğini gösteren reform önerileri ve alternatifler sıralanacaktır.

İçindekiler:

Giriş: Almanya’daki sağlık sistemi

Masallar

 • 1 «Masraf patlaması»
 • 2 «Ücret yan giderleri çok yüksek»
 • 3 «Demografik saatli bomba»
 • 4 «Bedavacılık» veya «Fullkasko mantalitesi»

Teşhisler

 • 5 Sağlıktaki eşitsizlik
 • 6 İki sınıf tıbbı
 • 7 Kâğıdı yok, sigortası yok, sağlığa ulaşımı yok
 • 8 Kasalardaki darlık
 • 9 Doktor açığı ve doktor fazlası
 • 10 Pahalı hastaneler
 • 11 İlaç sanayiinin selfservis dükkânı

Alternatifler

 • 12 Yurttaş sigortası – Dayanışmanın genişletilmesi
 • 13 Tek tek muayenehaneler yerine, ticarî olmayan sosyal-tıp merkezleri
 • 14 Gereksinim planlaması
 • 15 Piyasasızlaştırma/Yeniden yerelleştirme
 • 16 Sosyal eşitsizliğin önlenmesi

Sonuç

Okuma önerileri